Splošni pogoji spletne strani

Predstavitev

Ti pogoje določajo uporabe spletne strani na naslovu www.feeloxy.com oziroma www.feeloxy.si. Ob vstopu na našo spletno stran v celoti sprejemate te pogoje. V primeru, da se ne strinjate s temi pogoji oziroma delom teh pogojev, spletne strani ne uporabljajte.

Za uporabo naše spletne strani morate biti stari vsaj 18 let. Z uporabo naše spletne strani in posledično s strinjanjem s pogoji jamčite, da ste stari vsaj 18 let.

Licenca za uporabo spletne strani

Razen če ni drugače določeno, je FeelOxy in/ali imetnik licence in lastnik pravic intelektualne lastnine na internetni strani in vseh gradiv na internetni strani. Vse pravice intelektualne lastnino so pridržane.

Lahko gledate, si printate ali si naložite material iz naše spletne strani izključno za osebno uporabo, za katere veljajo omejitve, določene v nadaljevanju in na drugim mestih v teh pogojih.

Ne smete:

objaviti gradiva iz te spletne strani (vključno na drugi spletni strani);
prodati ali najeti gradivo iz te spletne strani;
kazati gradivo iz te spletne strani v javnosti;
razmnoževati, podvajati, kopiratiali kako drugače izkoriščati gradivo na tej spletni strani v komercialne namene;
urejati ali kako drugače spreminjati gradivo na tej spletni strani;
prerazporejati gradivo iz te spletne strani.

Sprejemljiva uporaba

Ne smete uporabljati te spletne strani na kakršen koli način, kar povzroči ali bi lahko povzročilo škodo na tej spletni strani ali zmanjšalo dostopnost do te spletne strani; ali na kakršen koli način, ki je protipraven, nezakonit, goljufiv ali škodljiv ali v povezavi z aktivnostmi, ki imajo kakršnemi koli protipravnime, nezakonite, goljufive ali škodljive namene.

Ne smete uporabljati te spletne strani za kopiranje, shranjevanje, gostiteljstvo, prenašanje, pošiljanje, uporabo objavo ali distribucijo gradiva, ki je sestavljeno iz (ali je povezano s) kakršnokoli vohunsko programsko opremo, računalniškim virusom, trojanskim konjem, črvom ali drugo zlonamerno programsko opremo.

Ne smete opravljati nikakršnih sistematičnih ali avtomatiziranih dejavnosti zbiranja podatkov (vključno s pridobivanjem in nabiranjem podatkov) na ali v zvezi s to spletno stranjo brez FeelOxy – jevega izracnega pisnega soglasja.

Ne smete uporabljati te spletne strani za posredovanje ali pošiljanje nezaželenih reklamnih sporočil.

Ne smete uporabljati te spletne strani za kakršne koli namene, povezane s trženjem, brez FeelOxy – jevega izrecnega pisnega soglasja.

Omejen dostop

Dostop do nekaterih območij na tej spletni strani je lahko omejen. FeelOxy si pridržuje pravico, da omeji dostop tudi do drugih področij te spletne strani ali celo do celotnega spletnega mesta, po FeelOxy – jevi presoji.

V primeru, da se vam do morebitnih omejenih vsebin ali določenih storitev zagotovi uporabniško ime in geslo, morate zagotoviti , da sta uporabniško ime in geslo zaupna.

FeelOxy lahko kadarkoli po lastni presoji brez opozorila in razlaga onemogoči vaše uporabniško ime in geslo.

Uporabniška vsebina

V teh pogojih “uporabniška vsebina” pomeni material (vključno brez omejitve vsa besedila, slike, avdio material, video material in avdiovizualni material), ki ga posredujete na to spletno strano za kakršen koli namen.

S posredovanjem materiala FeelOxy – ju zagotovite svetovno, nepreklicno, neizključno in brezplačno licenco za uporabo, reproduciranje, priredbo, objavo, prevod in distribucijo vaše uporabniške vsebine v vseh obstoječeih ali prihodnjih medijih. Prav tako podelite FeelOxy-ju pravico do podeljevanja podlicenc teh pravic in pravico do vložitve tožbe zaradi kršitve teh pravic.

Vaša uporabniška vsebina ne sme biti nezakonita, ne sme kršiti zakonske pravice katere koli tretje osebe in ne sme biti sposobna privesti do tožbe ali proti vam ali FeelOxy – ju ali tretji osebi (v vsakem primeru v skladu z vso veljavno zakonodajo).

Tej spletni strani ne smete predložite nobene uporabniške vsebine, ki je ali je bila kdaj predmet kakršnih koli pravnih postopkov ali drugih postopkov.

FeelOxy si pridržuje pravico do urejanja ali odstranitve vseh vsebin, poslanih na to spletno stran, ali shranjevanja na strežnikih FeelOxy.

Ne glede na pravice FeelOxy-ja v teh pogojih v zvezi z vsebino uporabnika, FeelOxy ni zavezan, da nadzira oddajo tovrstne vsebine ali njeno objavo na tej spletni strani.

Izključitev jamstva

FeelOxy ne daje nobenega jamstva za vsebino in material na tej spletni strani oziroma za karkoli v povezavi in v zvezi s to spletno stranjo.

Brez poseganja v splošno pravilo iz prejšnjega odstavka, FeelOxy ne jamči, da:

  • bo ta spletna stran stalno na voljo, ali sploh na voljo;
  • so informacije na tej spletni strani popolne, resnične, točne, izčrpne ali ne-zavajajoče.

Ta spletna stran daje le informacije splošnega značaja in so povsem informativne. Nič na tej spletni strani ne predstavlja nikakršnega nasveta. Če potrebujete profesionalni nasvet iz področja ekonomije ali medicine, se morate posvetovati z ustreznim strokovnjakom.

Izključitev odgovornosti:

FeelOxy ne odgovarjala za karkoli v zvezi z vsebino ali uporabo, ali karkoli drugega v zvezi s tem na tej spletni strani, še posebej ne:

  • ker je stran brezplačna za uporabo;
  • za kakršno koli posredno, posebno ali posledično izgubo;
  • za morebitne poslovne izgube, izgubo dobička, prihodkov, dobička ali pričakovanih prihrankov, izgubo pogodb ali poslovnih odnosov, izgubo ugleda ali dobrega imena, ali izgubo informacij ali podatkov.

Ta izključitev odgovornosti velja tudi, če je bil FeelOxy izrecno opozorjeni na možne izgube.

Upravičenot

Z uporabo te spletne strani se strinjate, da je izključitev odgovornosti na tej spletni strani upravičena.

Če ne mislite, da so upravičene, te spletne strani ne smete uporabljati.

Druge osebe

U uporabo te spletne strani se strinjate, da je izključena tudi osebna odgovornost vseh zapolsenih ali oseb, ki delujejo v imenu in interseu FeelOxy-ja. Strinjate se tudi, da ne boste vložili nobene osebne tožbe proti zaposlenim ali drugim osebam, ki delujejo v imenu in v interesu FeelOxy-ja v zvezi z morebitnimi izgubami, ki jih imate v zvezi z uporabo te spletne strani.

Brez poseganja v prejšnji odstavek, se strinjate, da izključitev odgovornosti na tej spletni strani,velja tako za vse zaposlene pri FeelOxy-ju, za vse druge osebe, ki delujejo v imenu in interesu FeelOxy-ja, za agente, podizvajalce, samo družbo, v okviru katere deluje Feeloxy, morebitne podružnice, kot tudi za vse naslednike navedenih oseb.
Neizvršljiva določila

V primeru, da je katero določilo na tej spletni strani neizvršljivo na podlagi veljavne zakonodaje, to ne vpliva na izvršljivost drugih določil na tej spletni strani.

Odškodnina

Zavezujete se, da boste FeelOxy – ju povrnili škodo za morebitno izgube, stroške, obveznosti, kakršnekoli izdatke (vključno in brez omejitev morebitne pravne stroške in vse zneske, ki jih bo moral FeelOxy plačati tretji osebi za poravnavo terjatev ali spora), ki bi nastali zaradi katerekoli vaše kršitve katerega koli določila teh pogojev.
Kršitev teh pogojev
Brez poseganja v druge pravice FeelOxy-ja na podlagi teh pogojev, lahko v primeru, da na kakršen koli način kršite določila teh pogojev, FeelOxy proti vam ustrezno ukrepa, da se kršitve odpravijo, in sicer lahko med drugim začasno ali trajno prepove vaš dostop do spletne strani, blokira vaš morebitni IP naslov za dostop do spletne strani, kontaktira vašega ponudnika internetnih storitev in zahteva, da vam blokora dostop do te spletne strani ali sproži ustrezni sodni postopek zoper vas.

Sprememba

FeelOxy lahko od časa do časa revidira oziroma spremeni te pogoje. Revidirani oziroma spremenjeni pogoji bodo veljale za to spletno stran od datuma objave revidiranih oziroma spremenjenih pogojev na tej spletni strani. Prosimo, redno preverjajte to stran, da se boste zagotovo seznanili s trenutno veljavno različico.

Prenos

FeelOxy lahko prenese ali kako drugače upravlja s pravicami FeelOxy-ja in / ali z obveznostmi v teh pogojih, ne da bi vas o tem obvestil obvesti, ali pridobil vašo privolitev.

Vi pa nikakor ne smete prenesti ali kakorkoli drugače upravlajti z vašimi pravicami in / ali z obveznostmi po teh pogojih.

Neodvisnost določil

Če se na podlagi sodišča ali drugega pristojnega organa katero določilo teh pogojev šteje na nezakonito ali neizvršljivo, ostanejo druga določila v veljavi. Če bi bil del določila, ki šteje za nezakonitega oziroma neizvršljivega, brez tega dela sicer zakonit ali izvršljiv, se del, ki bi bil sicer nezakonit oziroma neizvršljiv črta, ostali del določila pa ostane v veljavi.

Celoten sporazum

Ti pogoji, skupaj s pravilnikom o zasebnosti, predstavljajo celoten sporazum med vami in FeelOxy -jem v zvezi z vašo uporabo te spletne strani, in nadomešča vse morebitne prejšnje dogovore v zvezi z vašo uporabo te spletne strani.

Pravo in pristojnost

Ti pogoji se urejajo in razlagajo v skladu s slovensko zakonodajo. Za vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s temi pogoji velja izključna pristojnost slovenskih sodišč.